Prin chirurgia orală sunt tratate afecțiunile care au ieșit din sfera de tratament a medicului stomatolog generalist.

Chirurgia orală și maxilo-facială cuprinde tratamentul chirurgical al părților moi cervico-faciale, al oaselor craniului visceral, al glandelor salivare, al articulației temporomandibulare, al diformităților și malformațiilor cranio-faciale, plastia reconstructivă în sfera orală și maxilo-facială și tratamentul chirurgical al afecțiunilor dento-parondontale.

Rezecția apicală reprezintă înlăturarea granuloamelor / chisturilor periradiculare. Aceasta poate fi realizată după un tratament endodontic corect realizat în prealabil sau tratamentul endodontic al dintelui se realizează intraoperator.

Extracția dinților incluși reprezintă expunerea chirurgicală a dinților incluși în vederea alinierii lor pe arcada dentară.

Chirurgia țesuturilor moi și de susținere cuprinde manoperele de gingivo-plastie, de corectare a surâsului gingival (gummy smile), de tratament al recesiunilor gingivale, chiuretaj parodontal în câmp închis / deschis, alveoplastie, augumentări osoase.

Augumentarea osoasă reprezintă manopera necesară corectării anumitor defecte osoase rezultate în urma unor traumatisme, procese parodontale extinse, iatrogenii, obținerea unor dimensiuni suficiente a crestelor alveolare în vederea inserării implanturilor.

Sinus lift reprezintă o manoperă de augumentare osoasă în zona laterală maxilară pentru a se obține o înălțime suficientă, necesară inserării implanturilor dentare.

Corectarea disfuncțiilor articulației temporomandibulare se realizează prin corectarea contactelor dintre dinți sau arcade și prin restabilirea unei distanțe verticale de ocluzie.

Tratamentul edentației parțiale / totale cu implanturi.